ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ

2017-01-27

ΟΜΙΛΙΑ Π. Τ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ "ΚΗΠΟΣ ΚΑΦΕ"

ΕΠΕΙΔΗ Η ΚΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΜΝΗΣΙΑΣ...
Μία φιλοσοφική προσέγγιση στο ανεξάντλητο κεφάλαιο Σοφίας και Καθοδήγησης - την Ελληνική γλώσσα, η οποία μπορεί να δώσει τις απαντήσεις για όλα τα καίρια προβλήματα του κόσμου μας.