ΔΡΩΜΕΝΑ
Προσθέστε υπότιτλο εδώ

ΙΔΙΟΧΕΙΡΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ψυχής μετουσίωσις

ΘΕΕΙΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΛΟΣ

Κικλήσκω μέγαν, αγνόν, ερισμάραγον,
περίφαντον, αέριον, φλογόεντα, πυρίδρομον,
αεροφεγγή, άστράπτοντα σέλας νεφέων παταγοδρόμωι αυδήι,
φρικώδη, βαρύμηνιν, άνίκητον θεόν άγνόν,
άστραπαίον Δία, παγγενέτην, βασιλήα μέγιστον,
ευμενέοντα φέρειν γλυκερήν βιότοιο τελευτήν.

Επικαλούμαι τον μεγάλο, ιερόν, περιφανή, βροντώδη,
νεφελώδη, φλόγινο, πυρόδρομο, αερόφεγγο,
αυτόν πού αστράφτει των νεφών το φως με γοργοβρόντητη φωνή,
τρομαχτικό, οξύθυμο, ανίκητο αγνό θεό,
αστραπαίο Δία, παγγενήτορα, μέγιστο βασιλέα,
να φέρνει ευμενής γλυκύ τέλος του βίου.